สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ทดสอบระบบ
หลักสูตรการอบรม
วันที่โพสต์ 4 พ.ย. 2564 โดย นางนิราตรี รักษาภักดี
อ่าน 317 ครั้ง

คู่มือกิจกรรม รายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
คู่มือกิจกรรม รายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อ
วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2562 โดย นางสาวสุภาพร กุลนาม
อ่าน 2717 ครั้ง

คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางก
วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2562 โดย นางสาวสุภาพร กุลนาม
อ่าน 4432 ครั้ง

รายงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รายงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทา

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2562 โดย นางสาวสุภาพร กุลนาม
อ่าน 2514 ครั้ง

แนวปฏิบัติการศึกษาต่อ ภายในประเทศ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวปฏิบัติการศึกษาต่อ ภายในประเทศ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2562 โดย นางสาวสุภาพร กุลนาม
อ่าน 1273 ครั้ง

การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
๑. ความสำคัญ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาครูแนวใหม่ : การ

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2562 โดย นางสาวสุภาพร กุลนาม
อ่าน 3508 ครั้ง

คู่มือ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
คู่มือ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการส
วันที่โพสต์ 18 มิ.ย. 2562 โดย นางสาวสุภาพร กุลนาม
อ่าน 14353 ครั้ง

คู่มือ การจัดทำโครงการพัฒนา/ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
คู่มือ การจัดทำโครงการพัฒนา/ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2562 โดย นางสาวสุภาพร กุลนาม
อ่าน 2887 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นางนิราตรี รักษาภักดี
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com