สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต 1 สร้างนักจิตวิทยาดูแลเด็กในโรงเรียน

โพสต์เมื่อ : 25 ส.ค. 2563 เวลา 18:02 น. IP: 10.10.2.85
แชร์ให้เพื่อน

 

สพป.สกลนคร เขต 1 สร้างนักจิตวิทยาดูแลเด็กในโรงเรียน 

          วันนี้ (25 สิงหาคม 2563) นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมนักจิตวิทยาโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ณ ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

การอบรมนักจิตวิทยาโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูประจำชั้นซึ่งเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา การใช้แบบคัดกรอง SDQ การช่วยเหลือ การวางแผน ระบบการส่งต่อ และการวิเคราะห์ วินิจฉัยเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านยาเสพติด โดยนักจิตวิทยาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เป็นวิทยากร และครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 175 คน เข้าร่วมอบรม

ทั้งนี้ ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผกระทบต่อสังคมในวงกว้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดให้มีการพัฒนาครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยแห่งละ 1 คน เพื่อให้ครูประจำชั้นซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด มีสมรรถนะในการนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการดูแลเด็กนักเรียน พร้อมให้บริการปรับทุกข์ สร้างสุข เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา พัฒนาอารมณ์ และสติปัญญาแก่เด็กนักเรียน ตลอดจนสามารถให้การคุ้มครอง ช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในภาวะวิกฤติรุนแรงได้

**********

ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ