สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โพสต์เมื่อ : 8 ก.ค. 2563 เวลา 14:31 น. IP: 10.10.0.148
แชร์ให้เพื่อน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ปี 2563 

 ว 11 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

ว 12 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว 13 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว 14 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศ รายระเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

 

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสกลนคร
 

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

 มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560)

ว6 คำชี้แจงและแบบประเมินของข้าราชการครู

 และบุคลากรทางการศึกษา


กฏ กคศ.การเลื่อนเงินเดือนและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. 2561


ว20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา


ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ตำแหน่งครูผู้ช่วย


แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ตำแหน่งครูผู้ช่วย


คู่มือการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครู


คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการขอลาออกจากราชการ


ว460 มอบอำนาจการบริหารลูกจ้างประจำ(เพิ่มเติม)


ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา


ว5 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้สอน


แนวปฏิบัติในการขออนุญาติไปต่างประเทศ


ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555