สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 

โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy)

โพสต์เมื่อ : 14 ม.ค. 2562 เวลา 11:12 น. IP: 101.51.137.169
แชร์ให้เพื่อน

โครงการการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback)
และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy)

ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชนเมื่อใช้บริการ ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐไม่ต้องเรียกสําเนาเอกสารจากผู้รับบริการอีกต่อไป 
ในระยะแรกจะเริ่มนําร่องกับบริการภาครัฐประมาณ 40,000 จุดให้บริการ(อ้างอิงตาม ระบบคู่มือประชาชน) ที่มีการเรียกขอสําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านก่อน ภายใต้ “โครงการยกเลิกสําเนาเอกสาร” และจะขยายผลไปสู่
การยกเลิกเรียกขอเอกสารทะเบียน/ใบอนุญาตอื่นๆ ต่อไป