สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดประชุมโครงการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาช่วงโควิด

โพสต์เมื่อ : 7 ต.ค. 2564 เวลา 18:25 น. IP: 10.10.2.51
แชร์ให้เพื่อน

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดประชุมโครงการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาช่วงโควิด - 19
          วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนิเทศ นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิทยา ชุมปัญญา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โครงการวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

        ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและลักษณะต่าง ๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย โอกาส อุปสรรค ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ