สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

การมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือ ภาระค่าใช้จ่าย - โรงเรียนบ้านห้วยยาง

โพสต์เมื่อ : 8 ก.ย. 2564 เวลา 16:32 น. IP: 124.122.29.174
แชร์ให้เพื่อน

ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 - โรงเรียนบ้านห้วยยาง ได้ดำเนินการมอบเงินเยียวยาโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 2,000 บาท / คน และเงินอาหารกลางวัน พร้อมกับนมสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งช่วยเวลามารับเงิน เช้า และบ่าย แยกตามระดับชั้น โดยมีมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด