สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 

Open Data กลุ่มนโยบายและแผน

โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2562 เวลา 10:14 น. IP: 1.2.153.103

เอกสารเผยแพร่กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนะโยบายและแผน

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

obec.skn1.plan@gmail.com

หรือ

042-970-133