สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายละเอียดการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563
วันที่โพสต์ 23 เม.ย. 2563 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 141 ครั้ง

รายงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
รายงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
วันที่โพสต์ 22 เม.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 207 ครั้ง

รายงานงบลงทุนค่าก่อสร้าง / ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
รายงานงบลงทุนค่าก่อสร้าง / ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
วันที่โพสต์ 22 เม.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 232 ครั้ง

การกรอกข้อมูลการดำเนินการนำส่งเงินผ่านระบบKTB Corporate Online (ลิงค์กรอกข้อมูล)
การกรอกข้อมูลการดำเนินการนำส่งเงินผ่านระบบKTB Corporate Online (ลิงค์กรอกข้อมูล)
วันที่โพสต์ 22 เม.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 364 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนมีนาคม 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนมีนาคม 2563
วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2563 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 546 ครั้ง

การรับและนำส่งเงินในระบบ KTB Cotporate online
เอกสารประกอบการรับและนำส่งเงินในระบบ KTB Cotporate online
<br><br>สพป.สน.1

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 1220 ครั้ง

รายละเอียดการหักชำระหนี้ออมสินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ข้าราชการที่สำนักงานเขตไม่ได้หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ ให้ไปชำระหนี
วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2563 โดย วิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
อ่าน 874 ครั้ง

รายละเอียดหักหนี้สหกรณ์ครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ข้าราชการที่สำนักงานเขตไม่ได้หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ ให้ไปชำระหนี
วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2563 โดย วิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
อ่าน 665 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 3 หน้า

บุคลากร
นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางวิลาวรรณ บรรลือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีรัตน์ อุปลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนรินภัคทร์ เวชกูล
นักวิชาการพัสดุ
นางนริศรา กวนพา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอัญชรี มุงวษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางฐิติมา ชัยบิล
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นางสาวรัฏธิดา วังศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com