สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์

สมุดโทรศัพท์ ปี2563

[15 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 12/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

[10 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 18/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การประเมินความเสี่ยงประจำปี

[10 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 10/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

[10 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 13/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรการเผยแพร่ข้อมมูลต่อสาธารณะ

[9 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 21/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2563

[9 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 27/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562

[9 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 69/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562

[8 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 34/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี2563

[8 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 33/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63

[6 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 36/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 62

[6 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 37/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แผนป้องการทุจริต สพป.สกลนคร เขต 1

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 38/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

อำนาจหน้าที่และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 43/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 21/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรฐานการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 25/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง ฯ พ.ศ.2562

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 22/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรฐานการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 29/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 25/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเงินการคลัง พ.ศ.2561

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 31/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

[27 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 2595/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 7 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com