สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
เปรม ปรีดิ์ ธ อนันต์
เปรม ปรีดิ์ ธ อนันต์
supervisorspimnon@gmail.com
สกลนคร


รวมไฟล์นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) กิจกรรมโรงเรียนสุจริตของครู ระดับภู

[29 ก.ย. 2563]
รวมไฟล์นำเสนอแนวปฏิบ....(อ่าน 16/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการปฏิบัติการนิเทศ เรื่อง นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการเสริม

[29 ก.ย. 2563]
รายงานผลการปฏิบัติกา....(อ่าน 11/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ร่างคำสั่งการแต่งตั้ง ปปช.สพฐ.น้อย/ปปช.สพฐ.ชุมชน

[10 ส.ค. 2563]
ร่างคำสั่งการแต่งตั้....(อ่าน 78/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโร

[12 พ.ค. 2563]
แนวปฏิบัติการจัดการเ....(อ่าน 58/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฟอร์มรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าอาหาร ครูและนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนร

[4 ธ.ค. 2562]
แบบฟอร์มรับเงินค่าเบ....(อ่าน 3115/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.สกลน

[28 พ.ย. 2562]
แผนปฏิบัติการโครงการ....(อ่าน 1248/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เว็บไซต์บริหารจัดการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562

[26 ก.ย. 2562]
เว็บไซต์บริหารจัดการ....(อ่าน 1678/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ไฟล์เสนอชื่ิอกรรมการระดับชาติ

[29 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 725/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

[7 ส.ค. 2562]
ประกาศการจัดงานศิลปห....(อ่าน 4056/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

[3 ส.ค. 2562]
ไฟล์ข้อมูลระบบประกัน....(อ่าน 1100/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เกียรติบัตรการประชุมวิชการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ระดับภาคตะวันออก

[30 ก.ค. 2562]
เกียรติบัตรการประชุม....(อ่าน 846/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรฐานตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

[25 ก.ค. 2562]
มาตรฐานตัวชี้วัดที่ต....(อ่าน 1773/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือครู วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

[27 พ.ค. 2562]
....(อ่าน 862/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

[14 พ.ค. 2562]
คู่มือหลักสูตรต้านทุ....(อ่าน 4410/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการจัดการเรี

[13 พ.ค. 2562]
การนำหลักสูตรต้านทุจ....(อ่าน 2529/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด

[2 พ.ค. 2562]
การประเมินสถานศึกษาพ....(อ่าน 578/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) วิชา วิทยาการคำนวณ

[1 เม.ย. 2562]
สมาคมดิจิทัลเวิลด์ จ....(อ่าน 1538/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

อบรมประกัน 61

[26 มี.ค. 2562]
22 มีนาคม 2562 นายฉลาด เดช....(อ่าน 1138/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com