สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
สมนึก พิมพ์นนท์
สมนึก พิมพ์นนท์
supervisorspimnon@gmail.com
สกลนคร


ไฟล์เสนอชื่ิอกรรมการระดับชาติ

[29 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 100/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

[7 ส.ค. 2562]
ประกาศการจัดงานศิลปห....(อ่าน 932/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

[3 ส.ค. 2562]
ไฟล์ข้อมูลระบบประกัน....(อ่าน 129/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เกียรติบัตรการประชุมวิชการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ระดับภาคตะวันออก

[30 ก.ค. 2562]
เกียรติบัตรการประชุม....(อ่าน 132/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรฐานตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

[25 ก.ค. 2562]
มาตรฐานตัวชี้วัดที่ต....(อ่าน 96/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือครู วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

[27 พ.ค. 2562]
....(อ่าน 322/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

[14 พ.ค. 2562]
คู่มือหลักสูตรต้านทุ....(อ่าน 3341/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการจัดการเรี

[13 พ.ค. 2562]
การนำหลักสูตรต้านทุจ....(อ่าน 1258/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด

[2 พ.ค. 2562]
การประเมินสถานศึกษาพ....(อ่าน 327/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) วิชา วิทยาการคำนวณ

[1 เม.ย. 2562]
สมาคมดิจิทัลเวิลด์ จ....(อ่าน 773/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

อบรมประกัน 61

[26 มี.ค. 2562]
22 มีนาคม 2562 นายฉลาด เดช....(อ่าน 634/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com