สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
ชนานัญ วังศรี
ชนานัญ วังศรี
ihappy2325@gmail.com
สกลนคร


แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 65

[17 ธ.ค. 2563]
....(อ่าน 171/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ 65

[17 ธ.ค. 2563]
....(อ่าน 227/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เตรียมจัดตั้งงบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

[30 พ.ย. 2563]
....(อ่าน 936/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

[30 พ.ย. 2563]
....(อ่าน 370/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คูมือการใช้งานเว็บไซต์ขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

[2 พ.ย. 2563]
....(อ่าน 679/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

หนังสือรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 2565

[2 พ.ย. 2563]
....(อ่าน 2210/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการจัดตั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ใหม่)

[30 ต.ค. 2563]
....(อ่าน 698/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ใหม่)

[30 ต.ค. 2563]
....(อ่าน 515/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบ ปร.4,5,6 ปรับใหม่ 1.0356

[21 ก.ย. 2563]
....(อ่าน 634/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

[4 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 370/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

[8 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 491/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[3 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 383/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com