สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
ดุสิดา พุทธิไสย
ดุสิดา พุทธิไสย
dusidabt@gmaill.com
สกลนคร


สพป.สกลนคร เขต 1 ประชุมโครงการสร้างจิตสำนึกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

[14 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 20/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 เตรียมพร้อมจัดประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

[14 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 26/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ผอ. สพป.สกลนคร เขต 1 บรรยายพิเศษ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ฯ ภูผ

[13 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 98/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 ขับเคลื่อนงานโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภ

[13 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 82/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป. สกลนคร เขต 1 พัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเ

[13 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 14/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 มพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าส

[13 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 13/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ

[12 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 33/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดประชุมจัดทำร่างข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูแล

[10 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 55/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ

[10 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 16/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 ลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนในโครงการ ซี ซี เอฟ

[10 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 12/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ

[31 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 111/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

[29 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 96/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป. สกลนคร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

[29 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 68/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป. สกลนคร เขต 1 ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร

[29 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 79/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รอง ผอ. สพป. สกลนคร เขต 1 เปิดการประชุมบุคลากรศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุสุมาลย์ 2

[25 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 74/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รอง ผอ. สพป. สกลนคร เขต 1 ต้อนรับและให้โอวาทครูบรรจุใหม่

[25 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 94/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

[25 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 73/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 ยกระดับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกมิติ

[20 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 242/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทยระดับชาติ

[16 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 179/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 ประชุมเตรียมการประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทยกลุ่มโรงเรียน กพด.

[14 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 127/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com