สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
อุษณีย์ บุตรงาม
อุษณีย์ บุตรงาม
usa.namnueng@gmail.com
สกลนคร


ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว

[5 มี.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อโรงเรีย....(อ่าน 13/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว

[5 มี.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อโรงเรีย....(อ่าน 8/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือ การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

[9 ก.พ. 2564]
คู่มือการขับเคลื่อนก....(อ่าน 170/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เผยแพร่แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย

[3 ก.พ. 2564]
เผยแพร่แผนการจัดประส....(อ่าน 149/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

นำเสนอโครงการ " อบรมแนวทางการเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับงบรายหัว&qu

[17 ธ.ค. 2563]
นำเสนอโครงการ " อบรม....(อ่าน 177/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

[15 ธ.ค. 2563]
การนิเทศภายในสถานศึก....(อ่าน 985/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย

[2 ต.ค. 2563]
ขอเชิญร่วมอบรม การจั....(อ่าน 357/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว

[29 ก.ย. 2563]
การยกระดับคุณภาพโรงเ....(อ่าน 854/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม

[27 ส.ค. 2563]
ประกาศยกย่องเชิดชูเก....(อ่าน 1431/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือสำหรับสถานศึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

[29 ก.ค. 2563]
การประเมินคุณธรรมและ....(อ่าน 2226/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

[24 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน....(อ่าน 1115/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ขอเสนอสื่อการเรียนการสอน

[13 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 337/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

[22 มิ.ย. 2563]
แนวทางการดำเนินงานส่....(อ่าน 709/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไว

[9 มิ.ย. 2563]
รูปแบบและแนวทางการบร....(อ่าน 900/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโร

[12 พ.ค. 2563]
แนวปฏิบัติการจัดการเ....(อ่าน 634/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโร

[12 พ.ค. 2563]
แนวปฏิบัติการจัดการเ....(อ่าน 626/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจ

[8 พ.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์ให้บุค....(อ่าน 523/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เชิญชวนส่งผลงาน/องค์ความรู้/นวัตกรรมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

[8 พ.ค. 2563]
เชิญชวนส่งผลงาน/องค์....(อ่าน 562/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่

[21 เม.ย. 2563]
ประชาสัมพันธ์โครงการ....(อ่าน 574/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่

[21 เม.ย. 2563]
ประชาสัมพันธ์โครงการ....(อ่าน 468/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com