สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
อุษณีย์ บุตรงาม
อุษณีย์ บุตรงาม
usa.namnueng@gmail.com
สกลนคร


ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย

[2 ต.ค. 2563]
ขอเชิญร่วมอบรม การจั....(อ่าน 153/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว

[29 ก.ย. 2563]
การยกระดับคุณภาพโรงเ....(อ่าน 304/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม

[27 ส.ค. 2563]
ประกาศยกย่องเชิดชูเก....(อ่าน 800/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือสำหรับสถานศึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

[29 ก.ค. 2563]
การประเมินคุณธรรมและ....(อ่าน 1987/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

[24 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน....(อ่าน 959/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ขอเสนอสื่อการเรียนการสอน

[13 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 241/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

[22 มิ.ย. 2563]
แนวทางการดำเนินงานส่....(อ่าน 505/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไว

[9 มิ.ย. 2563]
รูปแบบและแนวทางการบร....(อ่าน 688/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโร

[12 พ.ค. 2563]
แนวปฏิบัติการจัดการเ....(อ่าน 520/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโร

[12 พ.ค. 2563]
แนวปฏิบัติการจัดการเ....(อ่าน 471/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจ

[8 พ.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์ให้บุค....(อ่าน 410/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เชิญชวนส่งผลงาน/องค์ความรู้/นวัตกรรมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

[8 พ.ค. 2563]
เชิญชวนส่งผลงาน/องค์....(อ่าน 434/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่

[21 เม.ย. 2563]
ประชาสัมพันธ์โครงการ....(อ่าน 443/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่

[21 เม.ย. 2563]
ประชาสัมพันธ์โครงการ....(อ่าน 332/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๑

[21 เม.ย. 2563]
ประชาสัมพันธ์การรับส....(อ่าน 334/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)

[3 เม.ย. 2563]
ประกาศผลการแข่งขันทา....(อ่าน 1627/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ขอประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการ

[24 มี.ค. 2563]
ขอประชาสัมพันธ์การเส....(อ่าน 554/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com