สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
รัฏธิดา วังศรี
รัฏธิดา วังศรี
rattidawangsri@gmail.com
สกลนคร


ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนตุลาคม 2564

[20 ต.ค. 2564]
ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็....(อ่าน 715/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดการหักหนี้บำนาญเดือนตุลาคม 2564

[20 ต.ค. 2564]
รายละเอียดการหักหนี้....(อ่าน 849/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนตุลาคม 2564

[20 ต.ค. 2564]
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ ....(อ่าน 648/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การจ่ายบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ

[10 ส.ค. 2564]
การจ่ายบำเหน็จดำรงชี....(อ่าน 208/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาล

[10 ส.ค. 2564]
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิกา....(อ่าน 209/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2564

[29 ก.ค. 2564]
ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็....(อ่าน 556/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

[21 ก.ค. 2564]
....(อ่าน 178/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนมิถุนายน 2564

[23 มิ.ย. 2564]
ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็....(อ่าน 510/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดการหักหนี้บำนาญ เดือนมิถุนายน 2564

[23 มิ.ย. 2564]
รายละเอียดการหักหนี้....(อ่าน 710/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนมิถันายน 2564

[23 มิ.ย. 2564]
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ ....(อ่าน 517/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดการหักหนี้บำนาญ เดือนพฤษภาคม 2564

[21 พ.ค. 2564]
รายละเอียดการหักหนี้....(อ่าน 829/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2564

[21 พ.ค. 2564]
ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็....(อ่าน 496/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนพฤษภาคม 2564

[21 พ.ค. 2564]
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ ....(อ่าน 1293/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนเมษายน 2564

[23 เม.ย. 2564]
ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็....(อ่าน 505/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดการหักหนี้บำนาญ เดือนเมษายน 2564

[22 เม.ย. 2564]
รายละเอียดการหักหนี้....(อ่าน 885/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนเมษายน 2564

[22 เม.ย. 2564]
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ ....(อ่าน 725/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(บำนาญ)

[29 ม.ค. 2564]
หนังสือรับรองการหักภ....(อ่าน 1070/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดชำระหนี้ออมสิน

[26 ม.ค. 2564]
....(อ่าน 945/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฟอร์มการยืมเงินราชการ และแบบฟอร์มรายงานการเดินทาง

[9 ต.ค. 2563]
แบบฟอร์มการยืมเงินรา....(อ่าน 1299/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

Link แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กำกับของ สพป สกลนคร 1

[2 ต.ค. 2563]
Link แบบสรุปปริมาณงานขอ....(อ่าน 1005/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า
 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com