สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
รัฏธิดา วังศรี
รัฏธิดา วังศรี
rattidawangsri@gmail.com
สกลนคร


แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยบวกับการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate

[15 ก.ค. 2563]
ลิงค์แจ้งรายชื่อผู้เ....(อ่าน 36/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

[30 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 53/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงายสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562

[30 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 31/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

[30 มิ.ย. 2563]
การจัดทำแผนการใช้จ่า....(อ่าน 44/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนมิถุนายน 2563

[25 มิ.ย. 2563]
ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็....(อ่าน 97/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดการหักหนี้บำนาญ เดือนมิถุนายน 2563

[25 มิ.ย. 2563]
รายละเอียดการหักหนี้....(อ่าน 158/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนมิถุนายน 2563

[25 มิ.ย. 2563]
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ ....(อ่าน 82/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ

[17 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 73/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2563

[22 พ.ค. 2563]
ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็....(อ่าน 182/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนพฤษภาคม 2563

[22 พ.ค. 2563]
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ ....(อ่าน 242/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดการหักหนี้บำนาญ เดือนพฤษภาคม 2563

[22 พ.ค. 2563]
รายละเอียดการหักหนี้....(อ่าน 131/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนเมษายน 2563

[27 เม.ย. 2563]
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ ....(อ่าน 225/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนมีนาคม 2563

[27 เม.ย. 2563]
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ ....(อ่าน 103/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

[22 เม.ย. 2563]
รายงานงบลงทุน ค่าครุ....(อ่าน 207/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานงบลงทุนค่าก่อสร้าง / ค่าปรับปรุงซ่อมแซม

[22 เม.ย. 2563]
รายงานงบลงทุนค่าก่อส....(อ่าน 232/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การกรอกข้อมูลการดำเนินการนำส่งเงินผ่านระบบKTB Corporate Online (ลิงค์กรอกข้อมูล)

[22 เม.ย. 2563]
การกรอกข้อมูลการดำเน....(อ่าน 364/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การรับและนำส่งเงินในระบบ KTB Cotporate online

[18 มี.ค. 2563]
เอกสารประกอบการรับแล....(อ่าน 1221/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com