สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
นายอมรฤทธิ์ พิมพ์มีลาย
นายอมรฤทธิ์ พิมพ์มีลาย
amonritritz@gmail.com
สกลนคร


คำสั่ง ที่ 580/2562 เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

[6 พ.ย. 2562]
....(อ่าน 80/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

[29 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 197/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

[28 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 423/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คำสั่ง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผ้สอน

[28 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 256/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนฯ ตำแหน่ง 38 ค. (2)

[25 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 317/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน ตำแหน่ง 38 ค.(2)

[17 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 422/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน ตำแหน่ง 38 ค. (2)

[3 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 327/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ม.38 ค. (2)

[19 ก.ย. 2562]
....(อ่าน 850/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง 38ค. (2)

[2 ก.ย. 2562]
....(อ่าน 429/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

[2 ก.ย. 2562]
....(อ่าน 734/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

[19 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 387/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหาร

[9 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 571/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

[9 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 383/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายฯ

[5 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 388/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการคร และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

[5 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 481/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศ กศจ.สกลนคร เรื่องรับสมัครคัดเลือกฯตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2562

[2 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 524/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ(กรณีมีจำเป็นเหตุพิเศษ)

[1 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 179/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ กรณีพิเศษ

[11 ก.ค. 2562]
....(อ่าน 614/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

[10 ก.ค. 2562]
....(อ่าน 199/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

[10 ก.ค. 2562]
....(อ่าน 173/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com