สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
วิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
วิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
-Wilailak.sirikhan
สกลนคร


รายละเอียดหักหนี้สหกรณ์ครูประจำเดือนกันยายน 2563

[21 ก.ย. 2563]
....(อ่าน 92/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดหักหนี้สหกรณ์ครูประจำเดือนสิงหาคม 2563

[27 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 125/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดหักหนี้สหกรณ์ครูประจำเดือนกรกฎาคม 2563

[15 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 242/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดหักหนี้สหกรณ์ครูประจำเดือนมิถุนายน 2563

[15 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 261/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดหักหนี้สหกรณ์ครูประจำเดือนพฤษภาคม 2563

[12 พ.ค. 2563]
....(อ่าน 439/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดหักหนี้สหกรณ์ครูประจำเดือนเมษายน 2563

[24 เม.ย. 2563]
....(อ่าน 785/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดการหักชำระหนี้ออมสินประจำเดือนเมษายน 2563

[24 เม.ย. 2563]
....(อ่าน 773/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดเงินบำนาญเดือนมีนาคม 2563

[30 มี.ค. 2563]
....(อ่าน 805/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดหักหนี้สหกรณ์ครูประจำเดือนมีนาคม 2563

[20 มี.ค. 2563]
....(อ่าน 677/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดการหักชำระหนี้ออมสินประจำเดือนมีนาคม 2563

[20 มี.ค. 2563]
....(อ่าน 591/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดการหักชำระหนี้ออมสินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

[22 ก.พ. 2563]
ข้าราชการที่สำนักงาน....(อ่าน 1072/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดหักหนี้สหกรณ์ครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

[22 ก.พ. 2563]
ข้าราชการที่สำนักงาน....(อ่าน 854/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดเงินบำนาญเดือนกุมภาพันธ์ 2563

[18 ก.พ. 2563]
....(อ่าน 989/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2562 ลว.17กุมภาพันธ์ 2563

[18 ก.พ. 2563]
....(อ่าน 399/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายลูกจ้างประจำ ปี2562

[31 ม.ค. 2563]
....(อ่าน 336/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของข้าราชการ ปี 2562

[31 ม.ค. 2563]
....(อ่าน 1309/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เงินเดือนบำนาญ(ลูกจ้างประจำ)เดือนมกราคม 2563

[21 ม.ค. 2563]
....(อ่าน 683/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เงินเดือนบำนาญ(ข้าราชการ)เดือนมกราคม 2563

[21 ม.ค. 2563]
....(อ่าน 945/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562

[31 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 238/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานงบการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

[25 มิ.ย. 2562]
....(อ่าน 280/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com