สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
ยุทธศักดิ์ อุส่าห์
ยุทธศักดิ์ อุส่าห์
ัีyuttasah12345@gmail.com
สกลนคร


ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562

[28 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 1160/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

[7 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 406/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเรียนรวม

[10 ก.ย. 2562]
....(อ่าน 2687/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ NIPSAและ CATAS

[29 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 456/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562

[26 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 1301/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

[5 ก.ค. 2562]
....(อ่าน 786/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

[20 มิ.ย. 2562]
....(อ่าน 347/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com