สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

[23 มี.ค. 2564]
....(อ่าน 204/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

[22 ธ.ค. 2563]
....(อ่าน 311/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

[21 ธ.ค. 2563]
....(อ่าน 592/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี

[8 ธ.ค. 2563]
....(อ่าน 316/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

กรอบคุณธรรม

[17 พ.ย. 2563]
....(อ่าน 298/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

[17 พ.ย. 2563]
....(อ่าน 280/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพป.สกลนคร เขต 1

[19 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 815/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

[14 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 1586/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

[13 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 754/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓

[15 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 440/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วงงาน

[15 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 403/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สมุดโทรศัพท์ ปี2563

[15 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 1055/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

[10 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 484/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การประเมินความเสี่ยงประจำปี

[10 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 512/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

[10 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 507/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรการเผยแพร่ข้อมมูลต่อสาธารณะ

[9 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 791/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2563

[9 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 560/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562

[9 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 1867/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562

[8 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 721/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี2563

[8 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 387/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 8 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com