สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

[25 พ.ค. 2563]
....(อ่าน 12/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

[25 พ.ค. 2563]
....(อ่าน 34/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

[24 เม.ย. 2563]
....(อ่าน 226/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

อนุมัติงบประมาณประจำปี 2563 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้่าง รายการปรับปรุงซ่อมแซม

[23 เม.ย. 2563]
....(อ่าน 231/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็น Applications for IOS Android and PC

[5 เม.ย. 2563]
....(อ่าน 20/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็น Applications for IOS Android and PC

[5 เม.ย. 2563]
....(อ่าน 102/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็น Applications for IOS Android and PC

[5 เม.ย. 2563]
....(อ่าน 291/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ร่วมต้านมหันตภัยร้าย COVID 19

[5 เม.ย. 2563]
....(อ่าน 103/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

[26 มี.ค. 2563]
....(อ่าน 3398/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เผยแพร่คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

[12 มี.ค. 2563]
....(อ่าน 357/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2563

[23 ม.ค. 2563]
....(อ่าน 1748/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ข้อมูลสารสนเทศ Big Data สพป.สกลนคร เขต 1

[10 ม.ค. 2563]
....(อ่าน 568/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แจ้งตรวจงานดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[12 พ.ย. 2562]
....(อ่าน 479/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[12 พ.ย. 2562]
....(อ่าน 533/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันฯ

[31 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 3973/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบการเงิน ฯ 2562

[24 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 699/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เกียรติบัตรการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV

[20 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 1189/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เกียรติบัตรการพัฒนาเว็บไซต์

[20 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 1161/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การจัดส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS สพป.สกลนคร เขต 1

[11 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 248/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การจัดส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS สพป.สกลนคร เขต 1

[11 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 228/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 6 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com