สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนกันยายน 2564
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนกันยายน 2564
วันที่โพสต์ 22 ก.ย. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 20 ครั้ง

รายละเอียดหักบำนาญเดือนกันยายน 2564
รายละเอียดหักบำนาญเดือนกันยายน 2564
วันที่โพสต์ 22 ก.ย. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 23 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน สิงหาคม 2564
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน สิงหาคม 2564
วันที่โพสต์ 14 ก.ย. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 50 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนสิงหาคม 2564
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนสิงหาคม 2564
วันที่โพสต์ 23 ส.ค. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 182 ครั้ง

รายละเอียดหักบำนาญเดือนสิงหาคม 2564
รายละเอียดหักบำนาญเดือนสิงหาคม 2564
วันที่โพสต์ 23 ส.ค. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 169 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
วันที่โพสต์ 18 ส.ค. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 77 ครั้ง

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2564 โดย Admin
อ่าน 67 ครั้ง

แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2564 โดย Admin
อ่าน 75 ครั้ง

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2564 โดย Admin
อ่าน 65 ครั้ง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน
วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2564 โดย Admin
อ่าน 39 ครั้ง

การจ่ายบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ
การจ่ายบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ
วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2564 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 55 ครั้ง

แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาล
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและเบิกสวัสดิการเกี่ยวกั
วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2564 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 52 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2564
ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2564
วันที่โพสต์ 29 ก.ค. 2564 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 195 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนกรกฎาคม 2564
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่โพสต์ 23 ก.ค. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 255 ครั้ง

รายละเอียดหักบำนาญเดือนกรกฎาคม 2564
รายละเอียดหักบำนาญเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่โพสต์ 23 ก.ค. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 226 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 7 หน้า

บุคลากร
นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีรัตน์ อุปลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนรินภัคทร์ เวชกูล
นักวิชาการพัสดุ
นางนริศรา กวนพา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอัญชรี มุงวษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางฐิติมา ชัยบิล
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นางสาวรัฏธิดา วังศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com