สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มีนาคม 2564
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มีนาคม 2564
วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 11 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 34 ครั้ง

รายละเอียดหักบำนาญเดือนมีนาคม 2564
รายละเอียดหักบำนาญเดือนมีนาคม 2564
วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 181 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือนมีนาคม 2564
ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือนมีนาคม 2564
วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 67 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนมีนาคม 2564
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนมีนาคม 2564
วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 110 ครั้ง

การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2564
การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2564
วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 169 ครั้ง

รายละเอียดหักบำนาญเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดหักบำนาญเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 410 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 334 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 87 ครั้ง

ใบงวดเงินงบประมาณ งบประมาณปี พ.ศ. 2564
รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2564 โดย มณีรัตน์ อุปลี
อ่าน 263 ครั้ง

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(บำนาญ)
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(บำนาญ)
วันที่โพสต์ 29 ม.ค. 2564 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 494 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประกอบด้วย
1. รายงานงบทดรองรายเดือน
2. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระท

วันที่โพสต์ 26 ม.ค. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 173 ครั้ง

รายละเอียดหักบำนาญ เดือนมกราคม 2564
รายละเอียดหักบำนาญ เดือนมกราคม 2564
วันที่โพสต์ 22 ม.ค. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 416 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนมกราคม 2564
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนมกราคม 2564
วันที่โพสต์ 22 ม.ค. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 341 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 6 หน้า

บุคลากร
นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีรัตน์ อุปลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนรินภัคทร์ เวชกูล
นักวิชาการพัสดุ
นางนริศรา กวนพา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอัญชรี มุงวษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางฐิติมา ชัยบิล
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นางสาวรัฏธิดา วังศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com