สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2563
วันที่โพสต์ 22 พ.ค. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 45 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนพฤษภาคม 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนพฤษภาคม 2563
วันที่โพสต์ 22 พ.ค. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 49 ครั้ง

รายละเอียดการหักหนี้บำนาญ เดือนพฤษภาคม 2563
รายละเอียดการหักหนี้บำนาญ เดือนพฤษภาคม 2563
วันที่โพสต์ 22 พ.ค. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 55 ครั้ง

รายละเอียดการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563
รายละเอียดการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563
วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2563 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 41 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนเมษายน 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนเมษายน 2563
วันที่โพสต์ 27 เม.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 185 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนมีนาคม 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนมีนาคม 2563
วันที่โพสต์ 27 เม.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 77 ครั้ง

การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายละเอียดการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563
วันที่โพสต์ 23 เม.ย. 2563 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 116 ครั้ง

รายงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
รายงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
วันที่โพสต์ 22 เม.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 120 ครั้ง

รายงานงบลงทุนค่าก่อสร้าง / ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
รายงานงบลงทุนค่าก่อสร้าง / ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
วันที่โพสต์ 22 เม.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 201 ครั้ง

การกรอกข้อมูลการดำเนินการนำส่งเงินผ่านระบบKTB Corporate Online (ลิงค์กรอกข้อมูล)
การกรอกข้อมูลการดำเนินการนำส่งเงินผ่านระบบKTB Corporate Online (ลิงค์กรอกข้อมูล)
วันที่โพสต์ 22 เม.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 221 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนมีนาคม 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนมีนาคม 2563
วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2563 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 418 ครั้ง

การรับและนำส่งเงินในระบบ KTB Cotporate online
เอกสารประกอบการรับและนำส่งเงินในระบบ KTB Cotporate online
<br>สพป.สน.1

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 731 ครั้ง

รายละเอียดการหักชำระหนี้ออมสินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ข้าราชการที่สำนักงานเขตไม่ได้หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ ให้ไปชำระหนี
วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2563 โดย วิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
อ่าน 781 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า

บุคลากร
นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางวิลาวรรณ บรรลือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีรัตน์ อุปลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนรินภัคทร์ เวชกูล
นักวิชาการพัสดุ
นางนริศรา กวนพา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอัญชรี มุงวษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางฐิติมา ชัยบิล
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นางสาวรัฏธิดา วังศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com