สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
     
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วันที่โพสต์ 15 พ.ค. 2562 โดย Administrator
อ่าน 78 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

วันที่โพสต์ 15 พ.ค. 2562 โดย Administrator
อ่าน 75 ครั้ง

รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

วันที่โพสต์ 10 เม.ย. 2562 โดย Administrator
อ่าน 247 ครั้ง

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่โพสต์ 31 ม.ค. 2562 โดย Administrator
อ่าน 229 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า
บุคลากร
นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางวิลาวรรณ บรรลือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีรัตน์ อุปลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางขวัญเรือน เวชกูล
นักวิชาการพัสดุ
นางนริศรา กวนพา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางฐิติมา ชัยบิล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวรัฏธิดา วังศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com