สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2564 ของผู้รับบำนาญ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2564 ของผู้รับบำนาญ
วันที่โพสต์ 11 ม.ค. 2565 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 286 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
วันที่โพสต์ 9 ธ.ค. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 408 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน ตุลาคม 2564
การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สตง. ประจำเดือนตุลาคม 2564
วันที่โพสต์ 12 พ.ย. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 312 ครั้ง

ใบงวดเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
ใบงวดเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
วันที่โพสต์ 29 ต.ค. 2564 โดย มณีรัตน์ อุปลี
อ่าน 251 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนตุลาคม 2564
ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนตุลาคม 2564
วันที่โพสต์ 20 ต.ค. 2564 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 715 ครั้ง

รายละเอียดการหักหนี้บำนาญเดือนตุลาคม 2564
รายละเอียดการหักหนี้บำนาญเดือนตุลาคม 2564
วันที่โพสต์ 20 ต.ค. 2564 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 849 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนตุลาคม 2564
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนตุลาคม 2564
วันที่โพสต์ 20 ต.ค. 2564 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 648 ครั้ง

ปริมาณงานเพื่อจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 ท
วันที่โพสต์ 18 ต.ค. 2564 โดย มณีรัตน์ อุปลี
อ่าน 368 ครั้ง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.64
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.64
วันที่โพสต์ 13 ต.ค. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 287 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กันยายน 2564
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กันยายน 2564
วันที่โพสต์ 12 ต.ค. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 266 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนกันยายน 2564
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนกันยายน 2564
วันที่โพสต์ 22 ก.ย. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 420 ครั้ง

รายละเอียดหักบำนาญเดือนกันยายน 2564
รายละเอียดหักบำนาญเดือนกันยายน 2564
วันที่โพสต์ 22 ก.ย. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 371 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน สิงหาคม 2564
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน สิงหาคม 2564
วันที่โพสต์ 14 ก.ย. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 372 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนสิงหาคม 2564
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนสิงหาคม 2564
วันที่โพสต์ 23 ส.ค. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 421 ครั้ง

รายละเอียดหักบำนาญเดือนสิงหาคม 2564
รายละเอียดหักบำนาญเดือนสิงหาคม 2564
วันที่โพสต์ 23 ส.ค. 2564 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 384 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
วันที่โพสต์ 18 ส.ค. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 251 ครั้ง

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2564 โดย Admin
อ่าน 1510 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 7 หน้า

บุคลากร
นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีรัตน์ อุปลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนรินภัคทร์ เวชกูล
นักวิชาการพัสดุ
นางนริศรา กวนพา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอัญชรี มุงวษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางฐิติมา ชัยบิล
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นางสาวรัฏธิดา วังศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com