สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
     
 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 0 หน้า
บุคลากร
นางดวงดาว เหลื่อมศรี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาว รัตติยา แซ่โค้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
นาง อรัญญา แสนสีแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางวริญทิพย์ เครือทองศรี
นักวิชาการศึกษา
นายนพดล วงศ์กาฬสินธุ์
นักวิชาการศึกษา
นายวิษณุ สุวรรณไตรย์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอรวรรณ ลือชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายยุทธศักดิ์ อุตส่าห์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com