สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
     
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) วิชา วิทยาการคำนวณ
สมาคมดิจิทัลเวิลด์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้สื่อการเรียนรู้โครงสร
วันที่โพสต์ 1 เม.ย. 2562 โดย สมนึก พิมพ์นนท์
อ่าน 157 ครั้ง

อบรมประกัน 61
22 มีนาคม 2562 นายฉลาด เดชธิสา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สกล
วันที่โพสต์ 26 มี.ค. 2562 โดย สมนึก พิมพ์นนท์
อ่าน 116 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เอกสารประกอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ
วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2562 โดย นางสาวกุลธิดา ผุยผล
อ่าน 357 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการป
วันที่โพสต์ 14 มี.ค. 2562 โดย นางสาวกุลธิดา ผุยผล
อ่าน 74 ครั้ง

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิชาการภาษาไทยของนักเรียน โรงเรียน กพด.
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิชาการภาษาไทยของนักเรียน โรงเรียน กพด. ปีกา
วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2562 โดย นางสาวกุลธิดา ผุยผล
อ่าน 925 ครั้ง

การแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย กพด. ตามพระราชดำริฯ
การแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเย
วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2562 โดย นางสาวกุลธิดา ผุยผล
อ่าน 328 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า
บุคลากร
ดร.สมพร หลิมเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางพรชนก พรมอารักษ์
ศึกษานิเทศก์
นายเอนก เกตุวงศา
ศึกษานิเทศก์
ดร.บรรพต แสนสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์
นายวัชระพงษ์ ภูยางสิม
ศึกษานิเทศก์
นายธนศักดิ์ จันทร์พรม
ศึกษานิเทศก์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร
ศึกษานิเทศก์
นายไพบูรณ์ คำภูมี
ศึกษานิเทศก์
นายสมนึก พิมพ์นนท์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์
ดร.ส่องแสง อัยวรรณ
ศึกษานิเทศก์
นางนิรันดร จันลาวงศ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย
ศึกษานิเทศก์
นางสาวกุลธิดา ผุยผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com