สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

นายนพดล วงศ์กาฬสินธ์ุ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายพรมมา ศิลารักษ์

นักจัดการงานทั่วไป

นายนพดล ทีคอโงน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวดุสิตา พุทธิไสย

นักประชาสัมพันธ์

นางยุพเยาว์ พรมมานุชิต

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสายฝน เหลาสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสุทิน บุตรมหา

พนักงานธุรการ ส.4/หัวหน้า

นายทองสุข ศรีหาพุฒิ

พนักงานธุรการ ส.3

นายวินิจ ทิพม่อม

พนักงานธุรการ ส.4

นายสุรชัย โยธานัก

พนักงานธุรการ ส.4

นายวัฒนา โมตา

พนักงานขับรถ

นายวิจักษณ์ อัศวาวุฒิ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหาร ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com