• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายประสิทธิ์ ศรีสว่าง


ยาม


งานบริหารทั่วไป
รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
๑.งานอาคารสถานที่ ความสะอาดเรียบร้อย ภายนอกอาคาร
๒.งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายนอกสำนักงาน การดูแลต้นไม้ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตัดแต่งให้สวยงาม บำรุง รักษา อยู่เสมอ
๓.งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายนอกอาคารสำนักงานด้านหลัง พร้อมตรวจสอบความสะอาดด้านข้างสำนักงาน (กำกับดูแลความสะอาดร้านค้าในหน่วยงาน) พร้อมสอดส่องดูแลให้สะอาดงามตา บริเวณกำแพง โรงเรียนธาตุนารายณ์ และรวมห้องพักด้านนอกให้สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม ถูกสุขลักษณะ
๔.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย