• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางสาววาสนา แสนสามารถ


นักการภารโรง


งานบริหารทั่วไป
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. งานอาคารสถานที่ ความสะอาดเรียบร้อย อาคารอำนวยการ ชั้น ๒
๒. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายนอกสำนักงาน ด้านหน้าอาคาร/ศาลาที่อยู่ด้านหน้า พร้อมดูแลต้นไม้ หญ้า ปรับตกแต่งให้สวยงาม
๓. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายนอกอาคารสำนักงานด้านหลัง พร้อมตรวจสอบความสะอาดด้านข้างสำนักงาน (กำกับดูแลความสะอาดร้านค้าในหน่วยงาน) พร้อมสอดส่องดูแลให้สะอาดงามตา บริเวณกำแพง โรงเรียนธาตุนารายณ์ และรวมห้องพักด้านนอกให้สะอาด เป็นระเบียบ
๓.งานซ่อมบำรุงเบื้องต้น แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย ๆ ในเขตที่รับผิดชอบ ประปา ไฟฟ้า พร้อมรายงานให้หัวหน้างานอาคารสถานที่ทราบและตรวจสอบต่อไป
๔.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย