• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายไพรวัลย์ จันทะนะ


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
0648295449
praiwan2506@hotmail.com